Historie sportovního klubu moderní gymnastiky Top Gym Karlovy Vary

Dávná historie

Historie dnešního sportovního klubu moderní gymnastiky Top Gym Karlovy Vary se odvíjí v následnických liniích různých oddílů (sportovních klubů) různých názvů, jejichž úplný počátek spadá na přelom let 1954/55.

Karlovy Vary byly jedním z prvním měst v Československu, kde se začala cvičit moderní gymnastika, tenkrát nazývaná ještě „umělecká gymnastika“. U jejího zrodu v Karlových Varech stála mimo jiné i Milada Duckeová, která posléze dala vzniknout moderní gymnastice v Mariánských Lázních a Milada Chudlařská, která nyní i ve svých 90 letech stále aktivně trénuje gymnastky v Plzni.

Dne 15. 6. 1958 proběhlo ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp první oficiální mistrovství Československa v umělecké gymnastice, čímž se Karlovy Vary nesmazatelně zapsaly do historie tohoto sportu.

Po útlumu v šedesátých a sedmdesátých letech, který vystřídal počáteční úspěchy, je moderní gymnastika v devadesátých letech opět na vzestupu a z původního oddílu vznikají dva. Základnímu programu se věnující DDM Karlovy Vary a dále oddíl zaměřený na výkonnostní sport, který se posléze etabluje v Tělovýchovné jednotě Slavia.

Právě oddíl moderní gymnastiky založila v roce 1997 pod záštitou ASPV (Asociace sport pro všechny) Soňa Pekárková a zpočátku v něm působily zejména ženy, které se v mládí v Karlových Varech gymnastice věnovaly. Ženy postupně nahrazovala nová děvčata, se kterými se oddíl věnoval hlavně společným skladbám a základnímu programu. Oddíl vstoupil pod hlavičku tělovýchovné jednoty Slavia Karlovy Vary.

Na obtížnější a prestižnější „volný program" přešla díky kvalitní základně gymnastek trenérka Soňa Pekárková v roce 2003. Od té doby sklízely karlovarské gymnastky úspěchy na závodech v Čechách i na zahraničních vystoupeních. Mezi nejúspěšnější gymnastky patřila Andrea Kheilová, která se umísťovala na prvních příčkách a v roce 2005 přešla do pražského oddílu, který byl schopen pro její rozvoj zajistit profesionální podmínky. Dnes je již zkušenou reprezentantkou ČR v kategorii seniorek. Další úspěšnou gymnastkou byla Tereza Paalová, která v roce 2009 obsadila 1. místo na MČR v kombinovaném programu kategorie žen a získala pro oddíl celou řadu zlatých medailí v pohárových soutěžích.

Období temna

Od roku 2009 se počet členek oddílu postupně snižoval jejich přirozenými odchody a oddíl neměl sílu ani trenérský kádr, který by cílenými nábory stavy průběžně doplňoval. Koncem roku 2011 zbyly v oddíle poslední 4 gymnastky a z osobních důvodů ukončila své působení hlavní trenérka a zakladatelka oddílu Soňa Pekárková. Oddílu tak reálně hrozil zánik

Nová naděje

Se situací a hrozbou zániku oddílu se nechtěli smířit rodiče gymnastek a tak se pustili do organizace oddílu i trénování dle svých možností sami. V nepříznivých podmínkách tak dokázaly zůstávající trenérka Nora Nyčová a asistentka trenérek Miroslava Špičková, maminka jedné gymnastky, navázat na dosavadní práci Soni Pekárkové a nacvičit připravené sestavy tak, že na výkonech karlovarských gymnastek to nebylo na závodech znát. Tatínek z dalších gymnastek, Jiří Herian se pustil do manažerské práce a zejména propagaci a přípravu náboru.

Druhé pololetí 2012 bylo pro oddíl zlomové a dnes již možno říci, že i úspěšné. Pod novým vedením oddílu se tento rozrostl po úspěšném náboru na 52 gymnastek, děvčata postoupila na mistrovství ČR z 1. a 2. místa na oblastních přeborech a na závěr závodní sezóny přivezly gymnastky z mezinárodních závodů v Hofu stříbrný a bronzový pohár. Závěrečnou tečkou za úspěšným půlrokem byla prosincová vánoční exhibice a oddílové přebory, kde si již nové gymnastky poměřily své dovednosti před 130členným publikem.

Do sezóny 2012/2013 vstoupil karlovarský oddíl moderní gymnastiky s novou hlavní trenérkou, kterou se stala Romana Salingerová, bývalá úspěšná plzeňská moderní gymnastka.

Rok 2013

Tento rok byl ve znamení intenzivní činnosti oddílu na všech frontách. Oddíl hnán jistou euforií ze své nové členské základny si troufal na velké projekty. Podařilo se obnovit materiální zázemí, zejména zakoupit velký nový závodní koberec. Úspěšně byly chváleny dotace z města a kraje. Trenéři a rozhodčí prošli školením. S velkou účastí závodnic se oddíl vrátil do soutěže Základního programu a ve Volném programu jeho závodnice opět dosáhly úspěchů na oblastních přeborech a postoupily na MČR.

Největším úspěchem však bylo uspořádání historicky prvních mezinárodních závodů v moderní gymnastice v Karlových Varech. První ročník Carlsbad RG Cup proběhl 15. června v KV Areně a zúčastnilo se ho 131 závodnic z 10 států světa. Tyto závody měly velký ohlas nejen u zúčastněných závodnic, ale zpráva o jeho úrovni oblétla republiku a zviditelnila karlovarský oddíl, který tak definitivně vystoupil ze svého stínu.

Rok 2014

Tento rok se opět zapsal významně do historie oddílu, a to nejen v dobrém. V první polovině roku se podařilo úspěšně proškolit nové trenéry a rozhodčí, manažer oddílu, Jiří Herian, byl na únorové valné hromadě zvolen předsedou Západočeské oblasti moderní gymnastiky a hlavní trenérka oddílu, Miroslava Špičková, oceněna titulem „trenérka roku Karlovarska 2013“.

Oddíl uspořádal první kolo Západočeské ligy, ve které zaznamenal celkově velký úspěch, z Belgického Lille přivezly závodnice zlato a bronz a na oblastních přeborech opět závodnice postoupily na MČR.

14. 6. proběhl úspěšně v KV Areně druhý ročník mezinárodních závodů v moderní gymnastice – Carlsbad RG Cup, s účastí 126 závodnic 9 států Evropy. Oddíl reprezentovalo 6 závodnic, z nichž se 3 medailově umístily.

Koncem června opouštějí řady oddílu moderní gymnastiky TJ Slavia čtyři nespokojení činovníci oddílu a spolu s nimi již podruhé, po svém krátkém návratu, trenérka Soňa Pekárková. Snaha některých jednotlivců zneužít situace a poškodit původní oddíl nebyla úspěšná a vedla naopak k pročištění vzájemných vztahů a stmelení kolektivu.

Povedlo se úspěšně absolvovat letní sportovní soustředění, poprvé ve velké sportovní hale v Chebu a v září opět, i bez propagace, přišlo na nábor mnoho nových děvčat. Výsledkem dlouhodobé a systematické předchozí práce je i příchod dvou nových ruských trenérek a externí spolupráce se zkušenou pražskou, také ruskou, trenérkou.

Úspěšný tok 2014 ukončil oddíl velkolepou vánoční exhibicí, kterou shlédlo více jak 160 diváků a neuvěřitelnou bilancí 61 medailí získaných v posledním roce.

Rok 2015

Se opět zapsal výrazně do naší historie. Nejen pro sportovní úspěchy, kterých ostatně nebylo málo, ale zejména pro to, že od roku 2016 roku již nebudeme vystupovat jako jeden z oddílů mateřské Tělovýchovné jednoty Slavia Karlovy Vary, ale již jako sportovní klub s vlastní právní subjektivitou pod názvem „Top Gym Karlovy Vary“. K tomuto kroku dochází po vzájemné dohodě se Slávií a vzhledem k výjimečnému nárůstu aktivit oddílu moderní gymnastiky je to krok zcela logický a do budoucna nám poskytne větší prostor i možnosti pro další rozvoj tohoto krásného sportu v Karlových Varech. V březnu proběhl ples sportovců Sportovní unie Karlovarska, kde titul „úspěšný sportovec roku 2014“ získává gymnastka Kristina Bernatová. V prosinci jsme pak založení samostatného klubu oslavili krásnou Vánoční Rhythmic Gala Exhibicí, která poprvé proběhla ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp. 

Rok 2016

V dubnu podruhé vyrážíme na závody v Belgii. Domů si přivážíme nejen spoustu zážitků, ale také dvě zlaté a dvě stříbrné medaile.Pořádáme také díky nové Hale míčových sportů KV Areny poprvé Západočeské oblastní přebory u nás v Karlových Varech. Poprvé po dlouhé době jsme také postavili společnou skladbu NML s náčiním.

Rok 2017

V roce 2017 po školení na nová pravidla tři naši rozhodčí skládají zkoušky a získávají kvalifikaci II. třídy. V květnu jsme úspěšně uspořádali historicky první mistrovství samostatné ČR v Karlových Varech, a to v kategorii dorostenek. V našem oddíle začala působit další odborná ruská trenérka Mariia Novikova. Uskutečnilo se také první MČR dvojic a trojic, kde nás reprezentovala skladba seniorek ve složení Klára Tamchynová, Kristina Bernatová a Anna Špičková.

Rok 2018

V lednu zahajuje činnost „Rozvojové středisko mládeže Českého svazu moderní gymnastiky“ pro výchovu talentovaných gymnastek, které nám bylo v konkurzu přiděleno. Mezi významné milníky patří i třetí účast na závodech v Belgii, odkud si vezeme stříbro, bronz a vítězný pohár ze soutěže družstev. Na Západočeských oblastních přeborech ve společných skladbách získávají všechna naše družstva medailová umístění - čtyři první a jedno druhé. V Karlových Varech jsme pak uspořádali velké dvoudenní mistrovství ČR, a to ve společných skladbách linie A a skladbách dvojic a trojic. Seniorská trojice poprvé postoupila do finále.

Rok 2019

Druhým rokem pokračuje v činnosti výkonnostní středisko, nově pod názvem „Sportovní akademie ČSMG“. Úplně poprvé jsme si z každého ze všech jedenácti pohárových závodů přivezli vždy minimálně jedno medailové umístění. V květnu jsme na Západočeských oblastních přeborech, které jsme uspořádali v Karlových Varech, vybojovali celkem 18 medailí a 8 postupů na MČR. Získali jsme také tři tituly oblastních přebornic z pěti možných. Mistrostvích ČR jednotlivců se zúčastnilo 8 našich závodnic a u všech jsme zaznamenali výrazný posun ve výsledném umístění. Historicky nejlepšího výsledku dosáhla Kristina Bernatová se sedmým místem v kategorii dorostenek. Na podzim si ze všech šesti závodů podzimní sezóny vezeme medailová umístění a na oblastních přeborech jsou naše skladby 3x zlaté a 4x stříbrné. Dvoudenní mistrovství ČR ve společných skladbách linie A a skladbách dvojic a trojic jsme pořádali po roce opět v Karlových Varech. Naše dvojice Kristina Bernatová - Anna Špičková získává 3. místem historicky první medaile z MČR pro náš klub.

Rok 2020

Na rok 2020 jsme měli velké plány, připraveno spoustu akcí a v neposlední řadě i krásných sestav. Jak všichni ale víme, tento rok  nesl v duchu pandemie Covidu a nejistoty. I tak jsme toho nakonec zvládli ale poměrně dost. Trénovali jsme online, venku i v rouškách, stihli jsme 6 pohárových závodů po celé republice + uspořádali náš RG Cup, ze kterých jsme si přivezli celkem 33 medailí, dále jsme uspořádali 3 online závody s enormní účastí gymnastek z ČR i zahraničí, mini oddílový závod, letní soustředění, které, jak jsme se všichni shodli, bylo zatím nejlepší vůbec, klasické i víkendové, ale především jsme opět zažili spoustu krásných momentů přátelství a lásky ke sportu.

Rok 2021

...byl opět poznamenán Covidem, kdy jsme vpodstatě celé jaro byli odkázani na online tréninky. Narozdíl od roku předchozího se ale přesunutá sezona jednotlivců na podzim podařila dotáhnout až do konce a to včetně MČR, ze kterých jsme si zásluhou Kristiny Bernatové a Alisy Samarevy přivezly jeden bronz a dvě zlata. Tyto gymnastky byly rovněž oceněny tituly "Úspěšný sportovec Karlovarska 2021". Začali jsme se také na plno věnovat kategoriím linie A, přičemž Barbora Laslopová obsadila v NML ročníku 2012 krásné (a velmi těsné) 5.místo. Na podzim v našem oddíle začla působit baletní pedagožka Elena Karasová, bávalá členka tanečního souboru Kyjevských divadel.

Rok 2022

Do roku 2022 jsme vstupovali plni očekávání i naděje. Těšili jsme se především na společné skladby, které byli kvůli covidu již 2x zrušeny. Jarní sezonu jsme zahájili uspořádáním charitativního závodu, kdy celé vybrané startovné ve výši 13 000,-kč putovalo na konto "SOS Ukrajině" nevládní neziskové organizace "Člověk v tísni". Přivítali jsme mezi sebou nově vyškolené rozhodčí Soňu Bendovou, Kristinu Bernatovou a Ivanu Laslopovou i instruktorky Kamilu Herianovou a Kláru Orlovou. Z pohárových závodů a oblastních přeborů jednotlivců i společných skladeb přivezly naše gymnastky desítky medailí. Úspěch pak korunovala společná skladba NNML A "Halloween" a dvojice NML Barbora Laslopová a Nelly Kozlova, které vybojovaly 3. a 1.místo na MČR. Uspořádali jsme také jubilejní 10.ročník závodu Carlsbad RG Cup, tentokrát poprvé dvoudenní. Našeho letního soustředění se zúčastnilo rekordních 38 gymnastek ze 4 českých a 2 německých oddílů, o které se staralo 12 trenérů. Takové soustředění v České republice nemá obdoby.

Carlsbad RG Cup

Logo RG Cup 2015 color.png

mezinárodní závody v moderní gymnastice

V roce 2023 proběhl již 11. ročník.
zveme vás na další, opět dvoudenní závod který je předběžně naplánován na
15. a 16. června 2024.


mezinárodní závody Carlsbad RG Cup probíhají za finanční podpory
Statutárního město Karlovy Vary a Karlovarského kraje

TOP akce 2023

16. června - Poznej a vyzkoušej moderní gymnastiku | KV Arena

17. a 18. června - Carlsbad RG Cup - 11. ročník | KV Arena

4. - 13. srpna - Letní sportovní soustředění TopCamp | Sportovní hala Tachov

2 září - Festival SPORTU° | KV Arena

12. a 19. září - Nábor do TopGym Karlovy Vary | Hala TC Gejzírpark

Kalendář akcí a závodů 2023

 • 19 Lis 2023

  MČR DT + SS NNML 2023

  finální rozpis Závodnice:Lions, Kozlova+Laslopová+Bendová, Bernatová+Orlová

 • 18 Lis 2023

  MČR SS 2023

  finální rozpis Závodnice:Stars

 • 11 Lis 2023

  Rycon Cup 2023

  finální rozpis Závodnice: Madagaskar, Lions, Stars, Lukas+Mitro, Kozlova+Laslopová+Bendová, Orlová+Bernatová

 • 05 Lis 2023

  Cena města Chomutova 2023

  finální rozpis závodnice: Madagaskar, Lions, Stars, Lukas+Mitro, Kozlova+Laslopová+Bendová, Orlová+Bernatová

 • 04 Lis 2023

  Oblastní přebor SS a DT 2023

  finální rozpis závodnice: Madagaskar, Lions, Stars, Lukas+Mitro, Kozlova+Laslopová+Bendová, Orlová+Bernatová

 • 28 Říj 2023

  Porta Bohemica Cup 2023

  finální rozpis závodnice: Madagaskar, Lions, Stars, Lukas+Mitro, Kozlova+Laslopová+Bendová, Orlová+Bernatová

 • 22 Říj 2023

  Slavoj RG Cup 2023

  Finální rozpis • závodnice: Madagaskar, Lions, Stars, Lukas+Mitro, +Laslopová+Bendová, Samarska, Flaksová, Kopfstein

 • 15 Říj 2023

  O Hradeckou stuhu

  finální rozpis závodnice: Madagaskar, Lions, Stars, Lukas+Mitro, Kozlova+Laslopová+Bendová, Orlová+Bernatová, Samarska, Flaksová, Kopfstein

 • 16 Zář 2023

  OIG GYM Cup

  Finální rozpis  Závodnice: Kopfstein, Samarska, Flaksová

 • 18 Čer 2023

  Carlsbad RG Cup 2022 - NEDĚLE

  závodnice: Eldarusheva, Bečvářová, Filipenko, Laslopová R.,Zemianková, Žbánová, Balas, Lukas, Pšeničková, Yakimets, Bašistová, Kozlova, Laslopová B., Kopfstein, Samarska, Flaksová, Orlová, Bernatová 

 • 17 Čer 2023

  Carlsbad RG Cup 2022 - SOBOTA

  závodnice: Pšeničková, Yakimets, Bašistová, Kozlova, Laslopová, Kopfstein, Negreskul, Mitro, Bendová, Samarska, Flaksová, Orlová, Bernatová 

 • 28 Kvě 2023

  MČR NST A

  Finální rozpis Závodnice: Laslopová B., Kozlova

 • 27 Kvě 2023

  MČR NML A

  Finální rozpis Závodnice: Yakimets, Pšeničková, Bašistová

 • 21 Kvě 2023

  MČR SEN B

  Finální rozpis  Závodnice: Orlová, Bernatová

 • 14 Kvě 2023

  MČR NST B

  Finální rozpis  Závodnice: Bendová

 • 13 Kvě 2023

  MČR JUN B

  Finální rozpis  Závodnice: Flaksová

 • 06 Kvě 2023

  Milevský pohárek 2023

  Finální rozpis  závodnice: Bečvářová, Eldarusheva, Laslopová R., Žbánková, Yakimets, Pšeničková, Laslopová B., Bendová

 • 30 Dub 2023

  Oblastní přebor VP - NEDĚLĚ

  Finální rozpis  Závodnice: Bendová, Samarska, Flaksová, Orlová, Bernatová

 • 29 Dub 2023

  Oblastní přebor VP - SOBOTA

  Finální rozpis  Závodnice: Eldarusheva, Bečvářová, Filipenko, Laslopová R., Zemianková, Žbánková, Balas, Lukas, Mitro, Negreskul, Yakimets, Pšeničková, Bašistová, Laslopová B., Kozlova, Kopfstein

 • 23 Dub 2023

  Chomutovský pohár 2023

  finální rozpis závodnice: Negreskul, Mitro, Yakimets, Pšeničková, Bašistová, Bendová, Flaksová, Samarska, Bernatová

 • 22 Dub 2023

  Memoriál Aleny Fialové 2023

  finální rozpis závodnice: Filipenko, Bečvářová, Eldarusheva, Zemianková, Laslopová R., Balas, Laslopová B., Kozlova, Orlová

 • 22 Dub 2023

  Kvalifikace MČR JUN A

  Závodnice: Kopfstein

 • 15 Dub 2023

  RG Cup Hradec Králové

  Finální rozpis  Závodnice: Bečvářová, Eldarusheva, Yakimets, Pšeničková, Bašistová, Kozlova, Bendová, Kopfstein, Orlová

 • 07 Dub 2023

  UPREAL Cup 2023

  Finální rozpis závodnice: Žbánková, Yakimets, Pšeničková, Bašistová, Laslopová B., Kozlova, Samarska, Flaksová, Kopfstein, Bernatová

 • 02 Dub 2023

  AJUR Cup 2023

  Finální rozpis  závodnice: Filipenko, Zemianková, Laslopová R., Balas, Žbánková, Laslopová B., Samarska, Flaksová, Bernatová, Orlová

 • 01 Dub 2023

  Jablonecká perlička

  Finální rozpis  Závodnice: Mitro, Negreskul, Lukas, Bendová, Kopfstein

 • 25 Bře 2023

  Ústecký pohár 2023

  Finální rozpis závodnice: Pšeničková, Yakimets, Bašistová, Kozlova, Laslopová B., Bendová, Samarska, Flaksová, Orlová, Bernatová

 • 18 Bře 2023

  Goodwill Cup - Praha 2023

  Finální rozpis Závodnice: Filipenko, Balas, Lukas, Negreskul, Mitro, Samarska, Flaksová, Kopfstein

 • 04 Bře 2023

  Milevský pohár 2023

  Finální rozpis  závodnice: Bečvářová, Eldarusheva, Zemianková, Laslopová R., Žbánková, Laslopová B., Bendová, Kopfstein, Orlová, Bernatová 

 • 02 Led 2023

Archív