GDPR - informace o zpracování osobních údajů

Z důvody nové legislativy o zpracování osobních údajů musí každý člen mít podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Uvádíme Text znění souhlasu a Praktické vysvětlení ke zpracování osobních údajů.

Stávající členové dostanou formulář se souhlasem k podpisu, pro nové členy bude součástí přihlášky.

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

TopGym Karlovy Vary, z.s. (dále jen „Spolek“), coby správce osobních údajů, shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známé jako GDPR  (dále jen „Nařízení“).

Člen Spolku a/nebo jeho zákonný zástupce souhlasí, že v souvislosti s jeho členstvím budou zpracovávány jeho osobní údaje v následujícím rozsahu a za uvedeným účelem:

Spolek zpracovává tyto osobní údaje:

 • Příjmení a jméno člena Spolku
 • Adresa bydliště (trvalé i místo pobytu)
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Pohlaví
 • Občanství
 • Kontaktní telefon a e-mail (u plnoletých členů)
 • Jména, kontaktní telefony a e-maily rodičů / zákonných zástupců u nezletilých členů
 • Audiovizuální záznamy (fotografie, videa) z činnosti Spolku (tréninky, soutěže a další akce)
 • Výsledky ze soutěží a dalších sportovních akcí (kontrolní tréninky apod.)
 • Případně další údaje pokud si to v budoucnu vyžádá nějaký uvedený účel

Výše uvedené údaje Spolek zpracovává pouze v nezbytném rozsahu, tj. jak mu ukládají zákonné povinnosti, požadavky institucí, střešních a svazových orgánů, a pro zajištění svého oprávněného zájmu (činnosti vyplývající ze stanov Spolku). Vybrané osobní údaje v nezbytném rozsahu Spolek také předává uvedeným zpracovatelům.

Spolek zpracovává osobní údaje k těmto účelům:

 • Evidence členské základny na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu.
 • Vystavení průkazu člena ČSMG a průkazu záznamu o činnosti.
 • Povinné výkazy členské základny střešním organizacím a institucím (ČSMG, ČUS, MŠMT, …).
 • Výkaz členské základny za účelem žádosti o dotace od orgánů státní správy a samosprávy.
 • Použití údajů na přihlášky na sportovní soutěže a další akce (soustředění apod.).
 • Použití údajů na výsledkové listiny a další přehledy vyplývající z činnosti Spolku.
 • Publikování zpravodajské činnosti Spolku a vedení historie činnosti Spolku (v tištěné i elektronické formě).
 • Propagace a marketing činnosti Spolku (v tištěné i elektronické formě) za účelem osvěty, náboru, pořádání akcí a získávání dotací a sponzorů.

Osobní údaje budou v evidenci uchovány po dobu 10 let ode dne, kdy člen Spolku ukončí svoji činnost, pro kterou je Spolkem evidován, pokud zákon nebude v některých případech vyžadovat déle.

Člen Spolku a/nebo jeho zákonný zástupce bere na vědomí, že se v souvislosti se zpracováním osobních údajů může uplatňovat svá práva dle Nařízení.

Výkon činnosti člena Spolku nelze realizovat bez zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k vyjmenovaným účelům. V případě odmítnutí souhlasu s poskytnutím těchto osobních údajů není možné stát se členem Spolku, nebo pokračovat v jeho členství.

Vysvětlení ke zpracování osobních údajů dle GDPR

V roce 2018 začalo platit Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), známé jako GDPR.

TopGym Karlovy Vary, z.s. (dále jen „Spolek“) je ve smyslu tohoto Nařízení správcem osobních údajů, které shromažďuje a zpracovává v souladu s tímto Nařízením.

Výkon členství ve Spolku není z principu věci možný bez poskytnutí některých osobních údajů a bez souhlasu s jejich zpracováním. Nebylo by totiž možné např. čerpat dotace ani účastnit se soutěží.

Z udělení souhlasu nemusíte mít obavy, osobní údaje jsme zpracovávali doposud v souladu se zákonem a ani nadále tomu nebude jinak. Nicméně Nařízení vyžaduje nový souhlas, ve kterém je uvedeno, které osobní údaje se zpracovávají a jak (viz. znění souhlasu).

Spolek nadále zpracovává osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu, tj. jak mu ukládají zákonné povinnosti, požadavky institucí, střešních a svazových orgánů, a pro zajištění svého oprávněného zájmu (činnosti vyplývající ze stanov Spolku).

Pro lepší pochopení, které údaje se zpracovávají, jakým způsobem a proč, uvádíme konkrétní příklady:

 • Databáze členů spolku – obsahuje veškeré osobní identifikační údaje o členech a je přístupná pouze vedení Spolku. Trenéři disponují seznamem členů, kde jsou uvedeny pouze kontaktní údaje a datum narození.
 • Docházky a přehledy o činnosti – obsahují pouze jméno a rok narození.
 • Rozpis tréninků a zařazení gymnastek na webových stránkách - obsahují jméno a rok narození, slouží k informování rodičů.
 • Průkazky - Průkaz člena ČSMG a Záznam o činnosti (zdravotní průkaz) obsahují jméno, datum narození a rodné číslo. Slouží k identifikaci závodnic a ověření jejich způsobilosti. Přístup k nim pouze mají trenéři a činovníci registrace na soutěžích.
 • Přihlášky na soutěže a další akce - obsahují jméno a rok (datum) narození, popř. občanství. Slouží k identifikaci v soutěžích a sportovní činnosti. Údaje se předávají pořadatelům, kteří jsou členy ČSMG.
 • Výsledky soutěží – obsahují jméno a rok narození, jsou zveřejňovány v rámci publikování zpravodajství z akcí.
 • Výkazy členské základny střešním organizacím a dalším institucím – obsahují jméno, bydliště, datum narození, rodné číslo, pohlaví a občanství. Slouží k prokázání počtu a složení členské základny jako podklad pro registraci sportovní činnosti a udělení dotací „na člena“. Předávají se ČSMG (Český svaz moderní gymnastiky), do informačního systému ČUS (Česká unie sportu), MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Pro žádosti o dotace města a kraje se předávají pouze souhrnné počty.
 • Publikování zpravodajské činnosti a vedení historie činnosti Spolku (v tištěné i elektronické formě) – obsahují zejména audiovizuální materiály (foto, video) a jmenovité výsledky (jméno, rok narození). Slouží pro informování členů i veřejnosti o činnosti Spolku.
 • Propagace a marketing činnosti – (v tištěné i elektronické formě) probíhá za účelem osvěty o moderní gymnastice, náborů, pořádání akcí (soutěže, exhibice, …) a prezentací pro získávání dotací a sponzorů.

Z logiky věci vyplývá, že i když evidenci osobních identifikačních údajů uchovává spolek po dobu 10 let od ukončení členství a pak je vymaže, některé údaje se uchovávají dle zákona ještě déle (např. mzdové listiny trenérů), tak některé údaje jako výsledkové listiny, novinové články, použité fotografie (to vše v tištěné podobě, na webu či sociálních sítích), nelze již zpětně odstranit.

Osobní údaje, které Spolek předává střešním organizacím a institucím, jsou ve správě těchto organizací, které o ně také musí pečovat dle Nařízení.

Spolek nikdy nepoužívá osobní údaje k jiným účelům, např. prodeji za účelem využití pro marketing třetích stran, kontaktování za účelem nesouvisejícím s činností Spolku, apod.

Jak je vidět z uvedených příkladů, zpracování osobních údajů pro činnost Spolku a jeho členů je zcela běžná věc, která se ve stejném rozsahu děla i před zavedením GDPR, jenom tak nebyla nazývána a nemusel být k tomu udělován výslovný souhlas.

V případě dotazů se obraťte na předsedu Spolku.

Carlsbad RG Cup

Logo RG Cup 2015 color.png

mezinárodní závody v moderní gymnastice

V roce 2023 proběhl již 11. ročník.
zveme vás na další, opět dvoudenní závod který je předběžně naplánován na
15. a 16. června 2024.


mezinárodní závody Carlsbad RG Cup probíhají za finanční podpory
Statutárního město Karlovy Vary a Karlovarského kraje

TOP akce 2023

16. června - Poznej a vyzkoušej moderní gymnastiku | KV Arena

17. a 18. června - Carlsbad RG Cup - 11. ročník | KV Arena

4. - 13. srpna - Letní sportovní soustředění TopCamp | Sportovní hala Tachov

2 září - Festival SPORTU° | KV Arena

12. a 19. září - Nábor do TopGym Karlovy Vary | Hala TC Gejzírpark

Kalendář akcí a závodů 2023

 • 19 Lis 2023

  MČR DT + SS NNML 2023

  finální rozpis Závodnice:Lions, Kozlova+Laslopová+Bendová, Bernatová+Orlová

 • 18 Lis 2023

  MČR SS 2023

  finální rozpis Závodnice:Stars

 • 11 Lis 2023

  Rycon Cup 2023

  finální rozpis Závodnice: Madagaskar, Lions, Stars, Lukas+Mitro, Kozlova+Laslopová+Bendová, Orlová+Bernatová

 • 05 Lis 2023

  Cena města Chomutova 2023

  finální rozpis závodnice: Madagaskar, Lions, Stars, Lukas+Mitro, Kozlova+Laslopová+Bendová, Orlová+Bernatová

 • 04 Lis 2023

  Oblastní přebor SS a DT 2023

  finální rozpis závodnice: Madagaskar, Lions, Stars, Lukas+Mitro, Kozlova+Laslopová+Bendová, Orlová+Bernatová

 • 28 Říj 2023

  Porta Bohemica Cup 2023

  finální rozpis závodnice: Madagaskar, Lions, Stars, Lukas+Mitro, Kozlova+Laslopová+Bendová, Orlová+Bernatová

 • 22 Říj 2023

  Slavoj RG Cup 2023

  Finální rozpis • závodnice: Madagaskar, Lions, Stars, Lukas+Mitro, +Laslopová+Bendová, Samarska, Flaksová, Kopfstein

 • 15 Říj 2023

  O Hradeckou stuhu

  finální rozpis závodnice: Madagaskar, Lions, Stars, Lukas+Mitro, Kozlova+Laslopová+Bendová, Orlová+Bernatová, Samarska, Flaksová, Kopfstein

 • 16 Zář 2023

  OIG GYM Cup

  Finální rozpis  Závodnice: Kopfstein, Samarska, Flaksová

 • 18 Čer 2023

  Carlsbad RG Cup 2022 - NEDĚLE

  závodnice: Eldarusheva, Bečvářová, Filipenko, Laslopová R.,Zemianková, Žbánová, Balas, Lukas, Pšeničková, Yakimets, Bašistová, Kozlova, Laslopová B., Kopfstein, Samarska, Flaksová, Orlová, Bernatová 

 • 17 Čer 2023

  Carlsbad RG Cup 2022 - SOBOTA

  závodnice: Pšeničková, Yakimets, Bašistová, Kozlova, Laslopová, Kopfstein, Negreskul, Mitro, Bendová, Samarska, Flaksová, Orlová, Bernatová 

 • 28 Kvě 2023

  MČR NST A

  Finální rozpis Závodnice: Laslopová B., Kozlova

 • 27 Kvě 2023

  MČR NML A

  Finální rozpis Závodnice: Yakimets, Pšeničková, Bašistová

 • 21 Kvě 2023

  MČR SEN B

  Finální rozpis  Závodnice: Orlová, Bernatová

 • 14 Kvě 2023

  MČR NST B

  Finální rozpis  Závodnice: Bendová

 • 13 Kvě 2023

  MČR JUN B

  Finální rozpis  Závodnice: Flaksová

 • 06 Kvě 2023

  Milevský pohárek 2023

  Finální rozpis  závodnice: Bečvářová, Eldarusheva, Laslopová R., Žbánková, Yakimets, Pšeničková, Laslopová B., Bendová

 • 30 Dub 2023

  Oblastní přebor VP - NEDĚLĚ

  Finální rozpis  Závodnice: Bendová, Samarska, Flaksová, Orlová, Bernatová

 • 29 Dub 2023

  Oblastní přebor VP - SOBOTA

  Finální rozpis  Závodnice: Eldarusheva, Bečvářová, Filipenko, Laslopová R., Zemianková, Žbánková, Balas, Lukas, Mitro, Negreskul, Yakimets, Pšeničková, Bašistová, Laslopová B., Kozlova, Kopfstein

 • 23 Dub 2023

  Chomutovský pohár 2023

  finální rozpis závodnice: Negreskul, Mitro, Yakimets, Pšeničková, Bašistová, Bendová, Flaksová, Samarska, Bernatová

 • 22 Dub 2023

  Memoriál Aleny Fialové 2023

  finální rozpis závodnice: Filipenko, Bečvářová, Eldarusheva, Zemianková, Laslopová R., Balas, Laslopová B., Kozlova, Orlová

 • 22 Dub 2023

  Kvalifikace MČR JUN A

  Závodnice: Kopfstein

 • 15 Dub 2023

  RG Cup Hradec Králové

  Finální rozpis  Závodnice: Bečvářová, Eldarusheva, Yakimets, Pšeničková, Bašistová, Kozlova, Bendová, Kopfstein, Orlová

 • 07 Dub 2023

  UPREAL Cup 2023

  Finální rozpis závodnice: Žbánková, Yakimets, Pšeničková, Bašistová, Laslopová B., Kozlova, Samarska, Flaksová, Kopfstein, Bernatová

 • 02 Dub 2023

  AJUR Cup 2023

  Finální rozpis  závodnice: Filipenko, Zemianková, Laslopová R., Balas, Žbánková, Laslopová B., Samarska, Flaksová, Bernatová, Orlová

 • 01 Dub 2023

  Jablonecká perlička

  Finální rozpis  Závodnice: Mitro, Negreskul, Lukas, Bendová, Kopfstein

 • 25 Bře 2023

  Ústecký pohár 2023

  Finální rozpis závodnice: Pšeničková, Yakimets, Bašistová, Kozlova, Laslopová B., Bendová, Samarska, Flaksová, Orlová, Bernatová

 • 18 Bře 2023

  Goodwill Cup - Praha 2023

  Finální rozpis Závodnice: Filipenko, Balas, Lukas, Negreskul, Mitro, Samarska, Flaksová, Kopfstein

 • 04 Bře 2023

  Milevský pohár 2023

  Finální rozpis  závodnice: Bečvářová, Eldarusheva, Zemianková, Laslopová R., Žbánková, Laslopová B., Bendová, Kopfstein, Orlová, Bernatová 

 • 02 Led 2023

Archív