0 Kč

GDPR - informace o zpracování osobních údajů

Z důvody nové legislativy o zpracování osobních údajů musí každý člen mít podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Uvádíme Text znění souhlasu a Praktické vysvětlení ke zpracování osobních údajů.

Stávající členové dostanou formulář se souhlasem k podpisu, pro nové členy bude součástí přihlášky.

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

TopGym Karlovy Vary, z.s. (dále jen „Spolek“), coby správce osobních údajů, shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známé jako GDPR  (dále jen „Nařízení“).

Člen Spolku a/nebo jeho zákonný zástupce souhlasí, že v souvislosti s jeho členstvím budou zpracovávány jeho osobní údaje v následujícím rozsahu a za uvedeným účelem:

Spolek zpracovává tyto osobní údaje:

 • Příjmení a jméno člena Spolku
 • Adresa bydliště (trvalé i místo pobytu)
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Pohlaví
 • Občanství
 • Kontaktní telefon a e-mail (u plnoletých členů)
 • Jména, kontaktní telefony a e-maily rodičů / zákonných zástupců u nezletilých členů
 • Audiovizuální záznamy (fotografie, videa) z činnosti Spolku (tréninky, soutěže a další akce)
 • Výsledky ze soutěží a dalších sportovních akcí (kontrolní tréninky apod.)
 • Případně další údaje pokud si to v budoucnu vyžádá nějaký uvedený účel

Výše uvedené údaje Spolek zpracovává pouze v nezbytném rozsahu, tj. jak mu ukládají zákonné povinnosti, požadavky institucí, střešních a svazových orgánů, a pro zajištění svého oprávněného zájmu (činnosti vyplývající ze stanov Spolku). Vybrané osobní údaje v nezbytném rozsahu Spolek také předává uvedeným zpracovatelům.

Spolek zpracovává osobní údaje k těmto účelům:

 • Evidence členské základny na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu.
 • Vystavení průkazu člena ČSMG a průkazu záznamu o činnosti.
 • Povinné výkazy členské základny střešním organizacím a institucím (ČSMG, ČUS, MŠMT, …).
 • Výkaz členské základny za účelem žádosti o dotace od orgánů státní správy a samosprávy.
 • Použití údajů na přihlášky na sportovní soutěže a další akce (soustředění apod.).
 • Použití údajů na výsledkové listiny a další přehledy vyplývající z činnosti Spolku.
 • Publikování zpravodajské činnosti Spolku a vedení historie činnosti Spolku (v tištěné i elektronické formě).
 • Propagace a marketing činnosti Spolku (v tištěné i elektronické formě) za účelem osvěty, náboru, pořádání akcí a získávání dotací a sponzorů.

Osobní údaje budou v evidenci uchovány po dobu 10 let ode dne, kdy člen Spolku ukončí svoji činnost, pro kterou je Spolkem evidován, pokud zákon nebude v některých případech vyžadovat déle.

Člen Spolku a/nebo jeho zákonný zástupce bere na vědomí, že se v souvislosti se zpracováním osobních údajů může uplatňovat svá práva dle Nařízení.

Výkon činnosti člena Spolku nelze realizovat bez zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k vyjmenovaným účelům. V případě odmítnutí souhlasu s poskytnutím těchto osobních údajů není možné stát se členem Spolku, nebo pokračovat v jeho členství.

Vysvětlení ke zpracování osobních údajů dle GDPR

V roce 2018 začalo platit Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), známé jako GDPR.

TopGym Karlovy Vary, z.s. (dále jen „Spolek“) je ve smyslu tohoto Nařízení správcem osobních údajů, které shromažďuje a zpracovává v souladu s tímto Nařízením.

Výkon členství ve Spolku není z principu věci možný bez poskytnutí některých osobních údajů a bez souhlasu s jejich zpracováním. Nebylo by totiž možné např. čerpat dotace ani účastnit se soutěží.

Z udělení souhlasu nemusíte mít obavy, osobní údaje jsme zpracovávali doposud v souladu se zákonem a ani nadále tomu nebude jinak. Nicméně Nařízení vyžaduje nový souhlas, ve kterém je uvedeno, které osobní údaje se zpracovávají a jak (viz. znění souhlasu).

Spolek nadále zpracovává osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu, tj. jak mu ukládají zákonné povinnosti, požadavky institucí, střešních a svazových orgánů, a pro zajištění svého oprávněného zájmu (činnosti vyplývající ze stanov Spolku).

Pro lepší pochopení, které údaje se zpracovávají, jakým způsobem a proč, uvádíme konkrétní příklady:

 • Databáze členů spolku – obsahuje veškeré osobní identifikační údaje o členech a je přístupná pouze vedení Spolku. Trenéři disponují seznamem členů, kde jsou uvedeny pouze kontaktní údaje a datum narození.
 • Docházky a přehledy o činnosti – obsahují pouze jméno a rok narození.
 • Rozpis tréninků a zařazení gymnastek na webových stránkách - obsahují jméno a rok narození, slouží k informování rodičů.
 • Průkazky - Průkaz člena ČSMG a Záznam o činnosti (zdravotní průkaz) obsahují jméno, datum narození a rodné číslo. Slouží k identifikaci závodnic a ověření jejich způsobilosti. Přístup k nim pouze mají trenéři a činovníci registrace na soutěžích.
 • Přihlášky na soutěže a další akce - obsahují jméno a rok (datum) narození, popř. občanství. Slouží k identifikaci v soutěžích a sportovní činnosti. Údaje se předávají pořadatelům, kteří jsou členy ČSMG.
 • Výsledky soutěží – obsahují jméno a rok narození, jsou zveřejňovány v rámci publikování zpravodajství z akcí.
 • Výkazy členské základny střešním organizacím a dalším institucím – obsahují jméno, bydliště, datum narození, rodné číslo, pohlaví a občanství. Slouží k prokázání počtu a složení členské základny jako podklad pro registraci sportovní činnosti a udělení dotací „na člena“. Předávají se ČSMG (Český svaz moderní gymnastiky), do informačního systému ČUS (Česká unie sportu), MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Pro žádosti o dotace města a kraje se předávají pouze souhrnné počty.
 • Publikování zpravodajské činnosti a vedení historie činnosti Spolku (v tištěné i elektronické formě) – obsahují zejména audiovizuální materiály (foto, video) a jmenovité výsledky (jméno, rok narození). Slouží pro informování členů i veřejnosti o činnosti Spolku.
 • Propagace a marketing činnosti – (v tištěné i elektronické formě) probíhá za účelem osvěty o moderní gymnastice, náborů, pořádání akcí (soutěže, exhibice, …) a prezentací pro získávání dotací a sponzorů.

Z logiky věci vyplývá, že i když evidenci osobních identifikačních údajů uchovává spolek po dobu 10 let od ukončení členství a pak je vymaže, některé údaje se uchovávají dle zákona ještě déle (např. mzdové listiny trenérů), tak některé údaje jako výsledkové listiny, novinové články, použité fotografie (to vše v tištěné podobě, na webu či sociálních sítích), nelze již zpětně odstranit.

Osobní údaje, které Spolek předává střešním organizacím a institucím, jsou ve správě těchto organizací, které o ně také musí pečovat dle Nařízení.

Spolek nikdy nepoužívá osobní údaje k jiným účelům, např. prodeji za účelem využití pro marketing třetích stran, kontaktování za účelem nesouvisejícím s činností Spolku, apod.

Jak je vidět z uvedených příkladů, zpracování osobních údajů pro činnost Spolku a jeho členů je zcela běžná věc, která se ve stejném rozsahu děla i před zavedením GDPR, jenom tak nebyla nazývána a nemusel být k tomu udělován výslovný souhlas.

V případě dotazů se obraťte na předsedu Spolku.

Carlsbad RG Cup

Logo RG Cup 2015 color.png

mezinárodní závody v moderní gymnastice

V roce 2021 proběhl již 9. ročník, zveme vás na jubilejní 10. ročník který je naplánován na
4. a 5. června 2022.


mezinárodní závody Carlsbad RG Cup probíhají za finanční podpory
Statutárního město Karlovy Vary a Karlovarského kraje

TOP akce 2022

11. a 25. ledna - Nábor do TopGym Karlovy Vary | Hala TC Gejzírpark

4. a 5. června - Carlsbad RG Cup - 10. ročník | KV Arena

5. - 14. srpna - Letní sportovní soustředění TopCamp | Sportovní hala Tachov

13. a 20 září - Nábor do TopGym Karlovy Vary | Hala TC Gejzírpark

Kalendář akcí a závodů 2022

 • 20 Lis 2022

  MČR DT

  Finální rozpis Závodnice:DT NML, NST, SEN

 • 19 Lis 2022

  MČR SS

  Finální rozpis Závodnice:Halloween

 • 12 Lis 2022

  SS - Rycon Cup

  Finální rozpis Závodnice: Večerníček, Halloween, všechny dvojice/trojice

 • 06 Lis 2022

  SS - Porta Bohemica Cup

  Finální rozpis Závodnice: Večerníček, Halloween, všechny dvojice/trojice

 • 05 Lis 2022

  SS - Oblastní přebor společných skladeb

  Finální rozpis Závodnice: Večerníček, Halloween, všechny dvojice/trojice

 • 28 Říj 2022

  SS - Pohár Královny Elišky

  Finální rozpis Závodnice: Večerníček, Halloween, všechny dvojice/trojice

 • 23 Říj 2022

  SS - O pohár víly Mon Peri

  Finální rozpis Závodnice: Večerníček, všechny dvojice/trojice

 • 15 Říj 2022

  SS - Cena města Chomutova

  Finální rozpis Závodnice: Večerníček, Halloween, všechny dvojice/trojice

 • 05 Čer 2022

  Carlsbad RG Cup 2022 - NEDĚLE

  závodnice: Všechny gymnastiky VP i Mini, které zvládnou předepsaný počet sestav pro svou věkovou kategorii

 • 04 Čer 2022

  Carlsbad RG Cup 2022 - SOBOTA

  závodnice: Všechny gymnastiky VP i Mini, které zvládnou předepsaný počet sestav pro svou věkovou kategorii

 • 29 Kvě 2022

  MČR NST A

  Závodnice: Kopfstein

 • 28 Kvě 2022

  MČR NML A

  Závodnice: Bašistová, Laslopová B., Kozlova

 • 21 Kvě 2022

 • 15 Kvě 2022

  MČR NST B

  závodnice: Aldushina Sofia, Bendová Jolana, Samarska Vlada

 • 14 Kvě 2022

  MČR JUN B

  závodnice: Darja Fedunova, Diana Flaksová

 • 07 Kvě 2022

  Milevský Pohárek 2022

  závodnice: Zemianková Emma, Laslopová Rozálie, Yakimets Daniella, Bašistová Beáta, Laslopová Barebora, Bendová Jolana, Kopfstein Laura, Bernatová Kristina

 • 01 Kvě 2022

  Oblastní přebory Volného programu 2022 - NEDĚLE

  závodnice: Bašistová Beáta, Laslopová Barbora, Kozlova Nelly, Kopfstein Laura, Flaksová Diana, Bayerova Eliška, Fedunova Darja, Orlová Klára, Bernatová Kristina

 • 30 Dub 2022

  Oblastní přebory Volného programu 2022 - SOBOTA

  závodnice: Laslopová Rozálie, Zemianková Emma, Pšeničková Vanesa, Yakimets Daniella, Bendová Jolana, Aldushina Sofia, Tokarova Daria, Samarska Vlada

 • 24 Dub 2022

  Chomutovský pohár 2022 - neděle

  závodnice: Sofiya Cherepanova, Bašistová Beáta, Laslopová Barbora, Kozlova Nelly, Kopfstein Laura, Bendová Jolana, Tokarova Daria, Aldushina Sofia, Samarska Vlada, Flaksová Diana, Bayerova Eliška, Fedunova Darja, Orlová Klára, Bernatová Kristina

 • 23 Dub 2022

  Chomutovský pohár 2022 - sobota

  Závodnice: Zemianková Emma, Laslopová Rozálie, Pšeničková Vanesa, Yakimets Daniella

 • 09 Dub 2022

  Goodwill Cup - Praha 2022

  Finální rozpis • Závodnice: Zemianková Emma, Laslopová Rozálie, Pšeničková Vanesa, Yakimets Daniella, Kopfstein Laura, Bendová Jolana, Samarska Vlada, Flaksová Diana, Bayerova Eliška, Fedunova Darja

 • 03 Dub 2022

  AJUR Cup 2022

  Finální rozpis • závodnice: Zemianková Emma, Yakimets Daniella, Pšeničková Vanesa, Kopfstein Laura, Samarska Vlada, Flaksová Diana, Bayerova Eliška, Fedunova Darja, Bernatová Kristina

 • 02 Dub 2022

  Memoriál Aleny Fialové 2022

  Finální rozpis • závodnice: Křížová Viktorie, Bašistová Beáta, Laslopová Barbora, Kozlova Nelly, Bendová Jolana, Tokarova Daria, Aldushina Sofia, Samarska Vlada,

 • 26 Bře 2022

  Monet Cup 2022

  Finální rozpis • závodnice: Křížová Viktorie, Bašistová Beáta, Laslopová Barbora, Kozlova Nelly, Kopfstein Laura, Bendová Jolana, Tokarova Daria, Aldushina Sofia, Samarska Vlada, Flaksová Diana, Bayerova Eliška, Fedunova Darja, Bernatová Kristina

 • 19 Bře 2022

  Milevský pohár 2022

  Finální rozpis • závodnice: Zemianková Emma, Laslopová Rozálie, Yakimets Daniella, Křížová Viktorie, Bašistová Beáta, Laslopová Barebora, Kopfstein Laura, Bernatová Kristina

 • 13 Bře 2022

  Hobit Cup 2022

  Finální rozpis • závodnice: Laslopová Rozálie, Zemianková Emma, Pšeničková Vanesa, Muras Aneta, Yakimets Daniella, Křížová Viktorie, Bašistová Beáta, Laslopová Barbora, Kozlova Nelly, Kopfstein Laura, Bendová Jolana, Tokarova Daria, Aldushina Sofia, Samarska Vlada, Flaksová Diana, Bayerova Eliška, Fedunova Darja, Bernatová Kristina

 • 05 Bře 2022

  Kontrolní trénink 2022

  závodnice: Laslopová Rozálie, Zemianková Emma, Pšeničková Vanesa, Muras Aneta, Yakimets Daniella, Křížová Viktorie, Bašistová Beáta, Laslopová Barbora, Kozlova Nelly, Kopfstein Laura, Bendová Jolana, Tokarova Daria, Aldushina Sofia, Samarska Vlada, Flaksová Diana, Bayerova Eliška, Fedunova Darja, Bernatová Kristina

Archív