Úvodní stránka » Aktuálně » Archiv aktualit 2014 » II. ročník Carlsbad RG Cupu – ještě krásnější, lepší, úspěšnější

II. ročník Carlsbad RG Cupu – ještě krásnější, lepší, úspěšnější! 

Po roce náš oddíl TJ Slavia navázal na úspěch loňského premiérového ročníku a opět jsme do KV Areny pozvali závodnice moderní gymnastiky z celé Evropy. Už tak vysoce nasazenou laťku úrovně závodů jsme ještě překonali, chyby z prvního ročníku odstranili a navrch mnoho věcí ještě vylepšili. A naše závodnice Klára Orlová a Kristina Bernatová si odnesly krásné stříbrné medaile a Adriana Divišová neméně cennou bronzovou.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti?

V případě pořádání velkých mezinárodních závodů nebude na bojišti – rozuměj v závodní den – asi nikdy lehko, ale bez důkladné předchozí přípravy nelze na takový podnik ani pomýšlet.

Ač první ročník sklidil zasloužený úspěch, je zřejmé, že pořádat mezinárodní závody na takové produkční úrovni, v takovém počtu závodnic a v hale KV Arena, kam si netroufnou jiní „kabrňáci“, bylo pro náš realizační tým výzvou více než velkou. A že jsme se nevyhnuli chybám, ať již naší vinou či nikoliv, je jasné. A protože jsme si byli konkrétních chyb vědomi, bylo naším úkolem pro druhý ročník se všech vyvarovat a k tomu ještě zorganizovat zbytné doprovodné věci, na které při prvním ročníku nezbyl čas. A tak i když mnoho věcí jsme mohli použít z loňska, překvapivě mnoho se toho muselo ještě nebo znovu udělat.

Organizační výbor závodů sestával z pěti členů. Mirka Špičková měla na starosti rozhodčí a vše s nimi související, při závodech samotných ji čekala funkce asistentky hlavní rozhodčí a nad rámec své funkce si na závodní odpoledne i zarozhodovala. Jirka Špička měl na starosti technické zabezpečení a Martin Frous personál závodů, který se skládal z dobrovolníků z řad rodičů a známých. Tereza Paálová převzala zodpovědnost za komunikaci s oddíly a přihlášky závodnic, což jí nakonec zabralo téměř tři týdny poctivé práce. A já se opět postaral o veškerou propagaci a zajištění informačních technologií pro závody.

To, jak náročné je materiální a organizační zajištění takových závodů můžete posoudit z následujících čísel:

  • 32 000 letáků, plakátů, pozvánek a dalších marketingových materiálů.
  • 3 000 stran vytištěných a seřazených propozic, startovek, zápisů a lístečků pro rozhodčí.
  • 1 400 kusů dárků pro závodnice a rozhodčí.
  • 300 akreditačních průkazek.
  • 260 hudebních souborů sestav seřazených do playlistů.
  • 100 m2 velkoplošných tisků na billboardy, mantinely, paraván a další místa.
  • 40 dobrovolníků pro přípravu a realizaci závodů.
  • 12 exhibičních vystoupení.
  • 10 článků do denního tisku (dodání textů, údajů, podkladů, fotografií).
  • 8 počítačů pro zpracování výsledků, komunikaci s velkoplošnými displeji a hudbu.

A to jsem vyjmenoval pouze ta nejzajímavější čísla, kterými se zřejmě lišíme od běžných závodů moderní gymnastiky. Všechno muselo včas a přesně klapat, během závodního dne nebyl žádný prostor na jakékoliv opravy chyb a předělávání čehokoliv.

Jsem rád, že mohu konstatovat, že po všech těch týdnech příprav, které rozhodně neprobíhaly ani samy, ani hladce, se podařilo vše připravit nakonec tak, že samotný závodní den běžel krásně hladce, bez nervů, zmatků a největším úspěchem je dodržení časového rozpisu závodů. Nicméně i pro příští rok je stále co zlepšovat.

Přípravy vyvrcholily v pátek

Nejviditelnější částí příprav, i když vlastně z celkového pohledu už jen závěrečná fáze, byla páteční příprava KV Areny. Hned ráno jsme navozili koberce, mantinely, květinovou výzdobu, počítače, tiskoviny, dárky a další materiál. Bylo toho celkem několik plně naložených vozidel. A pak již ti, kteří mohli pomoci s přípravou, vše odnášeli, třídili, pokládali, montovali či zapojovali na své místo. Celý ten den příprav utekl jako voda a najednou tu byla pátá hodina, trénink pro účastníky, registrace zahraničních oddílů a porada zahraničních rozhodčích. Sice jsem vůbec neměl v osm večer pocit, že by bylo vše připravené, ale pohled do kontrolního seznamu mě trochu uklidnil – zbývá již jen dát dohromady počítačové zpracování. OK, do rána času dost, ale nakonec to dopadlo lépe a rychleji než loni a já dokonce na pár hodin navštívil svojí postel…

Závodní den byl připraven na vysoké úrovni

Pro většinu členů organizačního týmů začínala sobota časně ráno, v šest hodin jsme zaujali svá místa v KV Areně. Vše zkontrolovat, poslední pokyny a úderem sedmé se KV Arena otevírá pro účastníky. Ty dvě hodiny do slavnostního zahájení v 9:00 uběhly jako dvě minuty a již hraje slavnostní nástupová hudba. Závodnice nastoupené, rozhodčí připravení, personál na svých místech… Celkem se zúčastnilo 126 závodnic z Česka, Polska, Německa, Rakouska, Belgie, Itálie, Ukrajiny, Estonska a Lotyšska. Tak jedeme. Pár slov na úvod, podpora náměstka hejtmana JUDr. Václav Sloupa, první exhibice a již jde první závodnice na start.

Proti prvnímu ročníku nevznikaly žádné zmatky s nástupem závodnic a jejich náčiním, rozhodčí fungovali, vše běželo hladce. Jistě k tomu přispělo důsledné vyvěšení sledů závodů na všechna možná i nemožná místa a počítačová podpora – u závodní plochy byl displej se jménem aktuální závodnice (aby rozhodčí nebyly na pochybách, že špatně slyšeli jméno nastupující závodnice) a u rozcvičovací plochy byl displej s aktuálním sledem závodu, takže bylo hned jasné, kdo cvičí, kdo je na řadě a kdo další v pořadí. Rovněž videokostka, na které se střídal videopřenos s průběžnými známkami, byla účastníky pečlivě sledována a oceňována.

Celý den se bylo na co dívat, co dělat…

V celodenním programu se moderní gymnastky postupně se svými sestavami představily v 10 věkových a výkonnostních kategoriích. Diváci mohli vidět mnoho zajímavých choreografií, dech beroucích výkonů, ale i dramatické okamžiky při pádech náčiní. Těch ale naštěstí nebylo mnoho. Letos opět mezi nejlepší patřily skvělé Ukrajinky, i když jim na paty šlapaly závodnice z SK MG Vysočina Jihlava a Ideastav Praha Chodov.

Jako „naši vlastní“ bereme stále (a navždy) všichni Andreu Kheilovou z pražského Ideastavu, která v našem oddíle začínala a paradoxně si tak až po třinácti letech mohla konečně díky Carslbad RG Cupu ve svém rodném městě také zazávodit. U našich malých i velkých závodnic byla středem pozornosti i obdivu, obsadila skvělé třetí místo za silnými Ukrajinkami.

Během celého dne byly připraveny zajímavé exhibice mezi kategoriemi. Zumba i orientální tance pod vedením Lucie Mercové, rock ‘n‘ roll chodovských Darlings, RapPresent a Jan Onder s Lucií Hunčárovou vždy zpestřili divákům závodní program a byli i takovým malým dárkem pro rozhodčí, kteří musí pozorně téměř celý den sledovat výkony závodnic. Na úplný závěr jsme si nechali překvapení největší - s trochu „parodickou“ skupinovou sestavou moderní gymnastiky vystoupili „Chomutovští Prdi“, což je skupina 6 mužů. Jejich skvělá choreografie, manipulace s obručemi i artistické výkony rozbouřily celou KV Arenu a „Prdi“ sklidili zaslouženě dlouhé ovace i od samotných závodnic.

Nezapomněli jsme ani na diváky - malé holčičky využily gymnastickou školičku a vyzkoušely si manipulace s obručí, míčem a se stuhou, která je zaujala nejvíce. Pro všechny diváky i závodnice byl k dispozici fotoautomat EasyFoto, díky kterému si mohl každý zadarmo odnést originální fotku domů na památku. A že se před objektivem pomyslné „dveře“ ani netrhly…

Slavnostní vyhlášení bylo odměnou pro všechny

Pro nejlepší závodnice bylo připraveno deset sad medailí a deset sad lázeňských pohárků. Každá zúčastněná závodnice pak obdržela krásný diplom a dárkovou tašku se skutečně hodnotnými dárky, jejichž cena přesáhla výši českého startovného. Pro vítězné družstvo byl připraven nádherný pohár a pro nejmladší účastnici opět velký plyšový krtek.

Závěrečného ceremoniálu a předávání medailí se zúčastnil náměstek primátora Mgr. Jiří Klsák a poslankyně Parlamentu ČR Markéta Wernerová. Ceníme si jejich osobní podpory i upřímných pochvalných slov na adresu moderní gymnastiky.

S poděkováním jsme nezapomněli ani na rozhodčí, kteří ve svých taškách našli mimo jiné i malou lahvičku Becherovky na památku i léčbu zažívání po náročném závodním dni.

Po skončení oficiální části závodů následovala pro zájemce After Party s rautem v Pizzerii u Areny. I přes celodenní náročný program všichni zapomněli na únavu a u dobrého jídla a pití si sdělovali ještě „za tepla“ různé zážitky z celého dne, hodnotili sportovní výkony i naši dobrou organizaci, což nás těšilo dvojnásob. Prostě spát se šlo až v neděli, ale o to zaslouženěji.

Poděkování

Závody proběhly za podpory města Karlovy Vary, Karlovarského kraje a ochotných sponzorů, kterým patří náš velký dík a bez nichž by akce nešla uspořádat. Záštitu převzali hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný a karlovarský primátor Ing. Petr Kulhánek.

Náš realizační tým opět čítal přes 40 dobrovolníků, kteří se se vší vervou a ochotou zhostili různých úkolů maximálně obětavě. Všem patří můj obdiv a velké poděkování. Věřím, že pocit toho být účasten něčeho tak úžasného a záslužného, je nejlepší odměnou i motivací být součástí takového týmu i další rok.

Dík patří samozřejmě i všem závodnicím, které na naše závody přicestovaly z různých koutů Evropy a předvedly skvělé výkony.

A nesmíme zapomenout ani na diváky, kterých přišlo letos na 450, což je o stovku více než loni. Jejich ohlasy byly jednoznačně kladné. Děkujeme, že se rozhodli právě pro moderní gymnastiku a těšíme se, že příští rok jich bude opět o něco více.

Zveme všechny závodnice i diváky na třetí ročník, který je plánován na 13. června 2015.

O výkonech našich závodnic si přečtete samostatný článek v rubrice výsledky.

Jiří Herian

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Výsledky

Výsledky Milevský pohár - 3. 3. 2018

4.3.2018

Milevský pohár jsou nejenom první závody...

» číst dál

Výsledky Memoriál Milady Duckeové Mariánské Lázně - 2. 4. 2017

2.4.2017

Svým výkonem nám udělala radost Barbora Laslopová...

» číst dál

Výsledky Zpč. liga 1. kolo - 2. 4. 2017

2.4.2017

Výkon našich děvčat odpovídal předpokladům...

» číst dál

Výsledky Milevský pohár - 1. 4. 2017

1.4.2017

Vzhledem k novým pravidlům moderní gymnastiky...

» číst dál

archiv


Odkazy:

Jsme členy Českého svazu moderní gymnastiky

Český svaz moderní gymnastiky

Územně patříme do Západočeské oblasti moderní gymnastiky

Západočeská oblast moderní gymnastiky

Jsme členy Sportovní unie Karlovarska / České unie sportu

Sportovní unie Karlovarska - ČUS


Gymnastické potřeby nakupujeme na

Natalyshop-SasakiOtevřené tréninkové programy TopGym 2018

Rozvojové středisko mládeže
ČSMG

Tréninkové centrum 
TopGym Karlovy Vary

Open Top Weekend
Karlovy Vary


Kontaktujte nás:

Telefon+420 602 495 191

E-mailinfo@gymnastika-kv.cz

Facebookhttps://www.facebook.com/
TopGymKarlovyVaryModerniGymnastika


Carlsbad RG Cup

web Karlovarského poháru, mezinárodních závodů v moderní gymnastice, které pořádá naš sportovní klub moderní gymnastiky


Sportovní klub moderní gymnastiky TopGym Karlovy Vary navazuje na svoji činnost v původním oddíle moderní gymnastiky TJ Slavia Karlovy Vary. Moderní gymnastika má v Karlových Varech dlouholetou tradici od roku 1955 a její závodnice dosahují v tomto krásném olympijském sportu skvělých výsledků. Jsme rádi za váš zájem o moderní gymnastiku a děkujeme všem, kteří nás podporují.

„Moderní gymnastika, jako sport spojující eleganci těla a zdraví pohybu, přirozeně patří do Karlových Varů a celého lázeňského regionu, kde se historicky snoubí léčivá síla přírody a krása lázeňských měst.“